บัญชีธนาคาร

ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช กระแสรายวัน 060-1-07304-8 บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซีคอนสแควร์ กระแสรายวัน 232-3-03081-3 บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด

แผนกติดตั้งโปรแกรมและบริการตอบปัญหาลูกค้า (Software Support)

คุณสราวุธ วงศ์สง่า

091-8847403

 

 

 

 

 

 

support@ecsserver.com

คุณภาณุวัฒน์ ปฐมทอง

081-9185660

คุณวีระพงษ์พฤทธิพงษ์

092-2685881

คุณตันติกร สมณา

085-5115331

คุณสงกรานต์ บัวคำภา

086-6175835

คุณทัศนีย์ ภักดี

081-7701143

คุณณรรฒพล พุ่มวิเชียร

095-7702266

คุณจักรวัฒน์แจ่มสว่าง

086-9194950

คุณวรวัฒน์ปาธิยะ

085-3261819

คุณอทิตยา ษมาจิต

081-4205188

คุณธนเดช จริยวัฒนศิริกุล

081-4234672

คุณพิทยา  เกษมวัฒน์

063-7744255

คุณภัทรภร  ทองรัศมี     

093-4359564

คุณอภิเชษฐ์ฉายาพัฒน์

092-478-8590

แผนก HELP DESK / ส่วนงานอบรบโปรแกรม

คุณจิราพร บุรี

02-1058585 เบอร์ต่อ 601

helpdesk@ecsserver.com

คุณเพ็ดดาวอน บุญนะวง

02-1058585 เบอร์ต่อ 602

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ / ส่วนงานลงทะเบียน Paperless และ CA

คุณกิติยา เร่งริลา

02-1058585 เบอร์ต่อ 402

customer@ecsserver.com

คุณพรพิไล สร้อยจิตร

02-1058585 เบอร์ต่อ 401

แผนกการตลาดและการขาย (Sale)

คุณสุนันทา โสภณ

086-3298384

sale@ecsserver.com

คุณศิรินภา จันทร์แจ้ง

087-6932470

แผนกพัฒนาซอฟแวร์ (Programmer)

คุณยุทธนัยณ์นิธิพิสุทธิกุล

 

yut@ecsserver.com

คุณธิติมา บัวคำภา

 

nuch_ka29@ecsserver.com

คุณนวชัย สุขสง

 

off@ecsserver.com

คุณสุชาติ แซ่ลิ่ม

 

natayang@ecsserver.com

คุณวิชิต  กาญกันหา

 

vichitkankunha@ecsserver.com

คุณเสมา  เพชรชายพลอย

 

 

คุณสิริวัฒน์  แป้นเหลือ

 

 

คุณนะฟีสมินเด็น

 

 

คุณวิทวัส  พ่วงชู

 

 

แผนกบัญชีและการเงิน (Account)

คุณวิชชุลดา ปฐมทอง

 

widchu@ecsserver.com

คุณปาริศา เสมอภาค

02-1058585 เบอร์ต่อ 301

acc1@ecsserver.com

คุณสถาพร สุวรรณพรพงศ์

02-1058585 เบอร์ต่อ 302

acc@ecsserver.com

คุณภิญญาพัชญ์ ขีดวัน

02-1058585 เบอร์ต่อ 304

acc1@ecsserver.com

คุณจิราภรณ์  พรายทอง

02-1058585 เบอร์ต่อ 304

acc1@ecsserver.com

คุณธิดารัตน์  ทองชู   

02-1058585 เบอร์ต่อ 303

acc1@ecsserver.com