ฉีดพ่นสารทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในสำนักงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีค. ที่ผ่านมา ทางบริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส ปิดสำนักงานทุกพื้นที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค COVID_19

โดยใช้เครื่องพ่น Airostar เป็นละอองขนาดเล็กมากๆ แบบ ULV เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้สูงสุดและนานที่สุด รวมถึงน้ำยาที่เลือกใช้เป็นน้ำยาที่มีมาตรฐานเดียวที่ใช้พ่นในเครื่องบินและรัฐสภา

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดให้กับพนักงานของเรา รวมถึงลูกค้าที่มาติดต่อที่บริษัทฯ ด้วยนะคะ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3)

ฉีดพ่นสารทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ในสำนักงาน

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 24 กันยายน 2562

บทความทางวิชาการ : การเดินทางไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ด้วยการจัดทำแผนที่นำทางการบริหารจัดการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกระทรวงการคลัง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 2 กันยายน 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562