พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (01/07/2564)

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลพิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีการเพิ่มสินค้าเข้ามาในระบบจำนวน 2 รายการ   และมีการนำออกจากระบบจำนวน 3 รายการ  (ดาวน์โหลด)   

โปรแกรมของ ECS จะทำการอัพเดทฐานข้อมูลดังกล่าวเข้าในระบบให้โดยอัตโนมัติ

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2561 (สัตว์น้ำ)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (01/07/2564)

แจ้งบริษัทฯ จะนำพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564

[ประกาศ]แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 [ATIGA]

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนมิถุนายน 2564

การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตรา 29

มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 2)