แจ้งบริษัทฯ จะนำพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564

 เนื่องจากทางบริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด ได้รับการนัดหมายจากทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564 เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ซึ่งมีผลทำให้ทางบริษัทไม่มีพนักงาน อยู่ประจำสำนักงานในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ในการรับ-ส่งข้อมูล หรือใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
 
        ในกรณีเร่งด่วน ลูกค้าสามารถโทรเข้าสำนักงานที่เบอร์ 02-105-8585 กด 1 ระบบจะโอนสายของท่านไปที่เจ้าหน้าที่ support เพื่อให้บริการโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิสำหรับ Support ที่สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หรือหากลูกค้าต้องการแจ้งรายละเอียดปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบ Support Center และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย ทางทีมงานจะรีบเปิดดำเนินการที่สำนักงานตามปกติต่อไป 
 
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2561 (สัตว์น้ำ)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง (01/07/2564)

แจ้งบริษัทฯ จะนำพนักงานเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2564

[ประกาศ]แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 152/2563 [ATIGA]

อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลกากรประจำเดือนมิถุนายน 2564

การขยายระยะเวลาการส่งออกของที่ขอคืนอากรและระยะเวลาการขอคืนอากรตามมาตรา 29

มาตรการตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ 2)