อากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

การชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (ดาวน์โหลด)
 
มาตรการ : ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping)
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
 
พิกัดศุลกากร :
7210.7011.032, 7210.7011.033, 7210.7011.034, 7210.7011.042, 7210.7011.043, 7210.7011.044, 7210.7011.090, 7210.7091.020, 7210.7091.030, 7210.7091.040, 7210.7091.090, 7212.4011.090, 7212.4012.090, 7212.4019.090, 7212.4091.090, 7212.4092.090, 7212.4099.090, 7225.9990.072, 7225.9990.073, 7225.9990.074, 7225.9990.076, 7225.9990.077, 7225.9990.078, 7225.9990.079, 7225.9990.090, 7226.9919.090, 7226.9999.090
  
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร : 01 พ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร :  30 เม.ย. 2569

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
อากรตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี

การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ

การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 114/2561 [ของที่ห้ามนำเข้าไปเขตปลอดอากร]

ประกาศกรมศุลกากรที่ 52 /2564 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรเผยแพร่ ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

[ประกาศ] แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า